В ПГ по туризъм - Русе се проведе състезание по безопасност на движение по пътищата

В ПГ по туризъм – Русе се проведе състезание по безопасност на движение по пътищата

На 25 януари 2024 г. се проведе състезание по безопасност на движение по пътищата /БДП/ на тема: „Основни правила за безопасно движение по пътищата“. 

Състезанието има за цел да подпомага възпитанието и обучението на учениците в култура на поведение на пътя, която е свързана със спазването на общовалидните правила и норми за лична и колективна безопасност. Чрез състезанието се възпитават качества като информираност, култура в отношенията, съобразителност и уважение към общността.

От ПГ по туризъм – Русе, участие взеха ученици от 8. до 10. клас. Те бяха разделени на два отбора по четирима ученици. Състезанието се проведе в два етапа – теоретичен и практически. Първият етап включваше решаване на тест, а вторият – познаване на знаците и тяхното значение. Взискателно жури от учителите по БДП оцени всички етапи, като взе  предвид точните отговори и бързината на учениците. 

В състезанието на ПЪРВО МЯСТО се класираха: Мартина Цонева от 8.А клас, Божидара Манолова от 9.А, Теодор Иванов от 8.Б клас и Георги Георгиев от 10.Г клас.

ВТОРО МЯСТО заеха: Ивет Мирчева от 8.А клас, Благовест Николов от 8.Б клас, Христо Маринов от 9.А клас и Константин Георгиев от 10.В клас.

Училищното ръководство благодари на учениците и техните ръководители – г-жа Биляна Никова и г-н Иван Бонев, учители по БДП, за участието в състезанието. 

Повече снимки може да разгледате в галерията ни.

Сподели: