В периода 20 – 21 април доброволци на Български младежки Червен кръст – Русе организираха открита демонстрация по първа долекарска помощ

В периода 20 – 21 април доброволци на Български младежки Червен кръст – Русе организираха открита демонстрация по първа долекарска помощ, в която се включиха най-малките граждани на Русе. Доброволците запознаха включилите се с основните мерки за оказване на първа помощ при безсъзнание, фрактури, охлузни рани, хиповолемичен шок и други спешни и животозастрашаващи състояния. Освен с заниманията по ПДП, младежите от БМЧК раздаваха информационни материали за дейностите, които се развиват в организацията и направленията, в които тя работи.

Сподели: