община русе 1

В петък ще се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси

На 22 март /петък/ от 10.00 часа в Зала 1 на Областна администрация – Русе ще се проведе заседание на Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси. То ще бъде водено от областния управител Данаил Ковачев, а на него ще присъстват представители на държавната и местната власт, както и на неправителствения сектор. В рамките на заседанието управителят на Сдружение „Център Динамика“ Деана Димова ще представи постигнатото до момента по проект „Партньорство с кауза“, реализиращ се от Сдружение „Център „Динамика“ – Русе съвместно с Клуб „Отворено общество“ – Русе и Областната администрация. Припомняме, че проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 2014 – 2021 и неговата цел е да се предложат нови подходи в работата с уязвими групи жени в региона, чрез включването им в тези процеси, както и да се повиши капацитета на професионалистите за приложението на чувствителен към половете подход за превенция на насилието при работата им. Ще бъдат представени и конкретни мерки, с препоръка за включването им в релевантните областни и общински стратегически и планови документи за интеграция на ромите в региона.

Предвидено е още Мая Михайлова, която е експерт в Сдружение „Трансграничен българо-румънски институт по медиация“ от друг проект, реализиран по Оперативна програма „Добро управление“. Неговият фокус е върху мониторинга на образователната медиация и анализа на ефективността на образователните медиатори в област Русе.

Сподели: