избори 9 юни 2024

В понеделник в община Две могили ще се проведат консултации за съставите на секционни избирателни комисии

На 29.04.2024 г. (понеделник) от 10,00 ч. в Конферентната зала на Община Две могили ще се проведат консултации за съставите на Секционни избирателни комисии /СИК/ в община Две могили за произвеждане на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени за 9 юни 2024 г.

На основание чл. 91, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс (ИК) и в изпълнение на Решение № 3130-ЕП/НС от 23.04.2024 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), каня представителите на следните парламентарно представени политически партии и коалиции от партии в 49-то Народно събрание:

  • Коалиция ГЕРБ-СДС;
  • Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България”;
  • Партия „Възраждане”;
  • Партия ДПС;
  • Коалиция „БСП за България”;
  • Партия „Има такъв народ”.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени, съгласно чл. 91, ал. 2, изр. 2 от ИК.
Представителите на съответните политически партии и коалиции от партии следва да представят необходимите документи, съгласно чл. 91, ал. 4 и ал. 5 от ИК, а именно:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
– наименование на партията или коалицията, която прави предложението;
– имената и ЕГН на предложените лица;
– длъжността в комисията, за която се предлагат;
– образование, специалност;
– телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 09.04.2024 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 49-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в б. „а“.

Консултациите ще се проведат в условията на публичност и откритост с присъствие на граждани и медии според капацитета на залата.

Телефони за контакт и допълнителна информация: 
0896 340 264 – г-жа Мариета Петрова – Секретар на Община Две могили
0895567504 – г-жа Галина Кънчева – директор на Дирекция АПИО

Сподели: