Обсъдиха бюджета на Асоциацията по ВиК в Русе

В понеделник ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе

На 16.08.2021 година (понеделник) от 11.00 ч. в Зала „Свети Георги“ на Областна администрация – Русе ще се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе.

По време на заседанието, което ще бъде водено лично от областния управител Борислав Българинов, се очаква да бъде приет бизнес плана за развитие на местното водоснабдително и канализационно дружество за периода 2022 – 2026 година. Петгодишната програма предвижда инвестиции за 38 милиона лева, като над 92% от тях или приблизително 35 милиона ще бъдат използвани за подновяване на водопроводи, канализационна мрежа и изграждане на пречиствателни станции.

Дискутирани ще бъдат и цените на регулираните услуги, предлагани от дружеството. Става дума за цената на доставяне на вода, отвеждането на отпадъчни води и тяхното пречистване за битови и приравнени към тях потребители.

Сподели: