община русе

В проектобюджета на Община Русе за тази година има 38 млн. лева от държавата за сектор „Образование“

В проектобюджета на Община Русе за тази година има 38 млн. лева от държавата за сектор „Образование“. Те ще послужат за възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни условия на труд на персонала и част от издръжка за 4 330 деца в детските градини; 15 деца в специална група в детска градина; 215 деца в яслена група към ДГ и за 162 деца от подготвителните полудневни групи в ДГ и училище; Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка на 11 793 ученици в общообразователните училища, 146 ученици в средношколско общежитие, 58 ученика в ЦСОП (училище „П. Берон”), 228 ученика от професионални гимназии и паралелки за професионална подготовка – дневна форма на обучение.

Осигурени са целево 289 032 лв. за стипендии, 89 800 лв. за индивидуална форма на обучение на 25 ученика, 59 732 лв. за самостоятелна форма на обучение на 137 ученика, 149 100 лв. за задочна форма на обучение за 140 ученика, 47 640 лв. за вечерна форма на обучение за 30 ученика, 2 424 612 лв. за осигуряване на целодневна организация на учебния ден за обхванатите 4 166 ученици от 1 – ви до 7 – ми клас, 543 384 лв. добавка за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас; 301 975 лв. допълващ стандарт за материална база за 12 079 ученика ; 7 063 лв. допълващ стандарт за 7 ученика в комбинирана форма на обучение; Има допълващ стандарт за поддръжка на автобуси, предоставени на училищата за осигуряване на транспорт на деца и ученици, в зависимост от броя на местата в автобусите в размер на 35 000 лв.

Сподели:

Още новини от деня