В процес на подготвителни действия е процедурата по предоставяне на концесия за изграждане и експлоатация на Плувен комплекс за професионален и масов спорт и отдих в Парка на младежта

Една от основните цели на местната власт е активното взаимодействие с бизнеса за постигане на устойчиво икономическо развитие. Във връзка с подобряване на сътрудничеството чрез осъществяване на съвместни проекти, е изпълнено следното: Финализирана е процедурата по отдаване на концесия за спирките на градския транспорт, като са сключени два концесионни договора. 260 бр. спирки от Зона 1 и Зона 2 са предадени на съответните концесионери. След получаване на одобрените от общинска администрация разр…

Код на новината : *120080.html

    

Сподели: