тролейбус зима транспорт

В процес на разработване е новата общинска транспортна схема в Русе

На територията на община Русе се провежда мащабно проучване на общественото мнение, във връзка с разработването на изцяло нова общинската транспортна схема. Тя е фактор за цялостната реорганизация на обществения транспорт както в гр. Русе, така и на територията на цялата община.

Последната транспортна схема е била разработена през далечната 1983 година, сочат данните.

Финансирането на новата транспортна схема е осигурено от два източника. Част от средствата са предвидени по проект „CIVITAS ECCENTRIC. Иновативни решения за устойчива мобилност на хора в периферните градски квартали и товарна логистика без вредни емисии в градските центрове“, като размерът на финансирането възлиза на стойност 96 000 лв. От бюджета на Община Русе са осигурени допълнителни 222 000 лв.

Първият етап от актуализацията, който се изпълнява в момента, е свързан с редица проучвания. На територията на община Русе ще бъдат анкетирани 3 200 жители, които ще дадат информация за своите навици, предпочитания, желания и начин на придвижване към настоящия момент. След обработка на резултатите от анкетите ще стартира второто проучване, наречено „Броящ пътник“, което ще покаже интензивността на трафика на градския транспорт. Така ще бъдат установени критичните моменти в пиковите часове, натоварването на лини ите от градския транспорт по време на празничните и почивните дни и други важни аспекти от градската мобилност.

Вторият етап включва актуализиране на транспортната схема въз основа на демографските данни и резултатите от предходните проучвания. Той предвижда и поредица от обществени обсъждания с участието на граждани, браншови и неправителствени организации и работодатели, които ще имат възможност да изразят своето мнение към разработените на база на проведените проучвания алтернативни варианти на маршрутни схеми.

Новата транспортна схема, в това число и реорганизираните разписания на превозните средства, ще бъдат продукт на третия, финален етап. С цел постигане на максимална ефективност и удовлетворяването на изразените от русенци предпочитания по отношение на маршрутите на градския транспорт, ще бъде използван специален софтуер, който ще сведе до минимум субективния елемент и риска от човешка грешка.

Водещ принцип, на който ще се базира новата транспортна схема, е разделянето на автобусния от тролейбусния транспорт. По този начин ще се избегне и дублирането на линиите и евентуална нелоялна конкуренция между превозвачите.

Очаква се окончателният документ да е готов през лятото на 2019-та година, когато Общински съвет – Русе да го одобри.

Разработването на новата транспортна схема е важна стъпка от политиката на Община Русе за осезаемо подобрение на качеството на обществения транспорт.

Сподели: