В различни комбинации и екипи специалистите от проекта посещават детски градини и ясли на територията на града по проект ,,Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

В различни комбинации и екипи специалистите от проекта посещават детски градини и ясли на територията на града по проект ,,Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”

В различни комбинации и екипи специалистите от проекта посещават детски градини и ясли на територията на града. През седмицата освен с малчуганите, с които се е работило до сега в 6- та детска ясла, бяха обследвани и новопостъпили деца. Те се присъединяват към дейностите след подадено заявление от родителите им. Психологът Айтен Мустафова, логопедът Искрена Василева, педиатърът д-р Веска Христова и кинезитерапевтът Хамид Хамид работят по график с децата, правят оценка на потребностите им и консултират индивидуално семействата.

Дейностите са част от програмата на проект ,,Равен старт за щастливо бъдеще, чрез услуги за ранно детско развитие в Община Русе”.

Сподели: