В рамките на подготовката на територията на област Русе за работа при зимни условия е извършено почистване и обслужване на 310 трафопоста

На територията на област Русе, в процеса на зимната подготовка са извършени 2600 км обходи и са направени 259 км просеки. Подменени са 1 082 изолатора, 70 стоманобетонни стълба и 33 разпределителни касети. В рамките на подготовката на територията на област Русе за работа при зимни условия е извършено почистване и обслужване на 310 трафопоста. Екипите на ЕНЕРГО-ПРО Мрежи са поставили 128 допълнителни заземителя и са монтирали 87 вентилни отвода. Компанията е осигурила 90 електромонтьора, разпреде…

Код на новината : *120059.html

    

Сподели: