В РБ "Любен Каравелов" ще бъде представено изследването „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.“

В РБ „Любен Каравелов“ ще бъде представено изследването „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.“

На 18 май от 18 часа в РБ „Любен Каравелов“ – Русе ще бъде представено едно полезно и необходимо изследване – „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.“ на Станчо Станчев. То е неразделна част от първи раздел на по-голяма книга, която още не е публикувана. Книгата е резултат от многогодишния задълбочен труд на автора върху антропонимичната система на Русе и е важен принос в краеведските изследвания на нашия град.

В РБ "Любен Каравелов" ще бъде представено изследването „Личните имена, църквата, държавата и кръстникът Русе 1830-1970, 2000 г.“
Сподели: