В Регионална библиотека „Любен Каравелов“  ̶  Русе се проведе първата среща на партньорите по проект READ

В Регионална библиотека „Любен Каравелов“  ̶  Русе се проведе първата среща на партньорите по проект READ

На 16 и 17 февруари 2024 г. в  Регионална библиотека „Любен Каравелов“  ̶  Русе се проведе първата среща на партньорите по проект READ. В срещата участваха представители на партниращите организации от Полша, Словения, Словакия, Гърция, Ирландия и България. Те се запознаха помежду си, представиха накратко организациите, които представляват и опита си, свързан с целите на проекта. Разгледаха библиотеката и се запознаха с услугите, които предлага и дейностите, които извършва. След края на работните сесии участниците имаха възможност да се насладят на кратка туристическа обиколка из Русе. Следващата среща по проекта ще бъде през есента в Каламата, Гърция.

Проектът READ е предназначен да подпомогне емоционалното и грамотно развитие на ученици на възраст 8-11 години чрез иновативното използване на библиотерапия. Проектът цели, чрез интегриране на внимателно подбрани материали за четене в съществуващата учебна програма, да насърчи съпричастност, критично мислене и любов към четенето сред младите учащи се. Ключовите компоненти включват Ръководство за добри практики за учители, съдържание за обучение READ, дигитален дневник на емоциите за ученици и онлайн платформа за образователни ресурси. Проектът използва колективния опит на различни партньори за прилагане на холистичен образователен подход, който отговаря на нуждите както на ученици, така и на преподаватели. Чрез READ ние се стремим да създадем благоприятна учебна среда, която подкрепя благополучието и академичния растеж на децата в цяла Европа.

Проектът READ се финансира чрез финансовия механизъм на програма Еразъм + на Европейския съюз.

Сподели: