В Русенска област няма поставени под карантина педагогически специалисти след доброволното тестване

По-малко от 1% учители са под карантина заради заболяване от COVID-19 или контакт със заразен в началото на учебната година. Те са 0,66 % от общия брой педагогически специалисти в страната. Най-висок е делът на карантинирани преподаватели в област Търговище – 1,42%. Малко над 1% са учителите в областите Видин и Ямбол, които не са в училище заради пандемията. Почти няма заразени или контактни преподаватели в област Габрово (0,33%) и Русе (0,39%).

Още по нисък е процентът на поставените под карантина ученици в страната – 0,31%. Най-много са останали в къщи в областите Силистра и Разград – по 0,53%.

В Русенска област няма поставени под карантина педагогически и непедагогически специалисти при проведеното еднократно доброволно тестване към 14 септември тази година. 68 са училищата в областта, като в тях работят 2 158 педагогически специалисти. 45 училища участваха в тестването, като 209 педагогически и 105 непедагогически специалисти бяха тествани.

20 от общо 40 детски градини пожелаха да се включат в теста. Броят на тестваните педагогически специалисти е 69, а 67 са тествани от непедагогическия персонал. Има само една положителна проба от непедагогическия персонал, като РЗИ вече предприе мерки за карантиниране на лицето.


Министерството на образованието и науката (МОН) има достъп до актуалните данни за карантинираните учители и ученици въз основа на споразумение с Министерството на здравеопазването и „Информационно обслужване“ АД за обмен на статистическа информация. Тя се предоставя единствено обобщена и без никакви лични данни.

Всекидневното проследяване на заболяемостта в страната, в отделните области, населени места и училища е необходимо, за да се осигури локалният подход, заложен в насоките за работа на образователната система в условията на пандемия. Решенията за преминаване към обучение от разстояние в електронна среда на паралелка, випуск или цяло училище ще бъдат гъвкави и ще се взимат въз основа на обективна информация за епидемичната ситуация на възможно най-ниско ниво.

До момента министърът на образованието и науката не е издал заповед за преминаване към дистанционни занятия на цели випуски или училища по медицински причини. Директорите на училища имат право да взимат такива решения за отделни паралелки.

Сподели: