В Русенска област успешно работи Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици

В Русенска област успешно работи Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици

Заместник областният управител на област Русе Валентин Колев участва в онлайн среща на Координационното звено по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст на Министерски съвет.

Срещата беше водена лично от вицепремиера Томислав Дончев, който посочи, че с работата си екипите по обхват са разрешили един от основните проблеми в образованието, а именно обхващането на децата и учениците в образователната система. Според него целият натрупан опит на институциите да работят заедно трябва да се съхрани и да продължи в максимална степен след преодоляване на предизвикателствата, свързани с пандемията. По данните за дейността на Механизма за последните три години в системата са се върнали или са записани за първи път над 50 000 деца и ученици. Увеличава се и броят на обхванатите в задължително образование, като новозаписаните през тази година са над 6 000. Успоредно с това намалява и делът на необхванатите 15-годишни ученици, като към момента той е само 5% за разлика от 2018 г., когато е бил над 7%. Наблюдава се и тенденция за увеличаване на средния брой години, в които учениците остават в образователната системата. Във виртуалната среща се включи и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който акцентира върху дейността на образователните медиатори и социалните работници, които активно се включват в работата – носят образователни материали до домовете на децата и разговарят с родителите им за ползите от обучението и за възможностите за реализация след придобиване на качествено образование. В момента системата разполага с над 800 образователни медиатори, които според министър Вълчев са свършили значителна част от дейностите по обхвата. Той посочи още, че занапред трябва да се активира Механизмът повече по отношение на 4-годишните деца, като се развие териториалната отговорност на училищата и детските градини. Министърът спомена още, че за намаляване на таксите за посещения в детските градини в бюджета са предвидени 25 млн. лева, както и 110 млн. лв. за строеж на детски градини по Програмата на МОН.  Успоредно с това страната ни инвестира и в осигуряване на персонални устройства за учениците и учителите, като през последните 10 месеца бяха закупени около 28 000 компютъра за нуждите на обучението от разстояние. „През декември спрямо април беше повишен обхватът на учениците в електронно обучение с 2%. През същия месец бяха раздадени над 32 000 устройства за ползване от учениците“, уточни още министър Вълчев. Отделно ще бъдат закупени още 80 000 устройства по инструмента на ЕС за справяне с предизвикателствата от пандемията от Covid-19 „React ЕU“, допълни Вълчев.

От своя страна министърът на труда и социалната политика Деница Сачева, която също беше част от срещата информира, че над 1800 деца и младежи без родители са получили техника и безплатен интернет достъп, за да учат. Тя припомни, че родители на близо 30 000 първокласници и над 24 000 осмокласници получиха помощ, за да се стимулира записването на деца в училище и да се ограничи отпадането им след 7 клас от системата. Над 35 700 семейства са получили помощ за отглеждане на дете по време на обучението от разстояние.

Припомняме, че подробна информация за област Русе беше представена на 25-и ноември миналата година, когато началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева проведе среща с представители на институциите от региона, сред които и експерти от Областната администрация. В обобщение може да се посочи, че към края на ноември 2020-та година са сформирани 31 екипа за обхват в областта, като координацията между членовете е на много добро ниво. От началото на миналата година до края на месец ноември са били извършени 962 посещения на адрес. В информационната система за реализация на механизма за област Русе фигурират 4388 деца и ученици, в т. ч. 1392 деца в задължителна предучилищна възраст. Установено е, че 3914 от тях или 89% от тези деца и ученици живеят със семействата си в чужбина. В резултат на съвместните усилия на екипите 32 деца и ученици са записани в детска градина или училище, а шест са преместени в друга образователна институция. Също така други 49 деца и ученици, от които 35 в задължителна предучилищна възраст не са обхванати в образователната система, а 60 са отпаднали от нея преди или през 2019/2020 учебна година. Спрямо 34 деца и ученици пък е предприета мярка за закрила в семейна среда.

Сподели: