В Русенския университет беше открита XXII-тата международна научна конференция по компютърни системи и технологии CompSysTech

В Русенския университет беше открита XXII-тата международна научна конференция по компютърни системи и технологии CompSysTech

Време за прочитане: < 1 мин.

Днес, 18 юни в 15:00 ч., в Русенския университет беше открита XXII-тата международна научна конференция по компютърни системи и технологии CompSysTech. Събитието започна с български фолклорен танц, поздрав от организаторите за участниците. Ректорът на Русенския университет, чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев приветства гостите, пожела успех и на „Добър час“ на всички. Пленарни доклади изнесоха:- проф. д-р Румяна Пейчева-Форсайт – Директор на Национален център за дистанционно обучение, с научен доклад на тема “The effect of the teachers’ experience in online education during the pandemic on their views of strengths and weaknesses of e-learning”;- проф. д-р Мартин Вечев – Професор по компютърни науки в ETH Zurich, с научен доклад на тема „Certified Deep Learning“;- Prof. Dr. Yiorgos Chrysanthou – Професор по компютърни науки в University of Cyprus, с научен доклад на тема „Data Driven Character Simulation“. На 19 юни в общо 6 секции ще бъдат изнесени 40 научни доклада. По идея на акад. Петър Кендеров в работата на конференцията всяка година участват с доклади и ученици, които вече имат определени постижения в областта на компютинга. И тази година академикът ще ръководи ученическата секция и ще напътства бъдещите учени. Авторите на доклади с най-голям научен принос ще бъдат наградени с кристалния приз THE BEST PAPER.

Повече за програмата на конференцията можете да намерите на този адрес: http://compsystech.org/docs/CompSysTech21-programme.pdf

От 13 години докладите, изнесени на CompSysTech, се публикуват във виртуалната библиотека на Association for Computing Machinery – най-авторитетната международна асоциация в областта на компютинга и се индексират от SCOPUS, което е показател за научното ниво на конференцията, инициатор и организатор на която е Академичната общност по компютинг. Една от причините за това е, че в програмния комитет на конференцията са включени изтъкнати учени от почти всички европейски страни.

Сподели:

Още новини от деня