В Русенския университет се проведе едно от предварителните събития в програмата на Европейската нощ на учените

В Русенския университет се проведе едно от предварителните събития в програмата на Европейската нощ на учените

На 20 юни 2022 г. в Русенския университет се проведе едно от предварителните събития в програмата на Европейската нощ на учените за 2022 година. Семинарът на тема „Научна комуникация и иновативно обучение“, събра в Зала 2 на Канев център повече от 40 докторанти, млади учени и изследователи от Русенския университет, както и директори и учители от средни училища в град Русе и региона.

Семинарът започна с приветствие на заместник-ректора по интернационализация и комуникационна политика доц. д-р Десислава Атанасова, която е координатор за Русенския университет на проектите K-TRIO 6 (Учените в триъгълника на знания) и УНИТе (Университети за наука, информатика и технологии в е-обществото). Двата проекта са в симбиоза и целят постигането на добавена стойност в науката и иновациите – K-TRIO чрез популяризиране на иновациите и научните постижения сред широката общественост с фокус върху дигиталните поколения, а УНИТе чрез изграждане на Център за върхови постижения в областта на информационните и комуникационните технологии.

Семинарът, замислен като научно рали с маршрут София – Пловдив – Русе – Бургас – Стара Загора, откъдето са партньорските институции в консорциума, си поставя не само образователни и мотивационни цели в полза на младите учени и учителите от средните училища. Основните акценти в семинара – партньорство между училищата и научните организации, комуникиране на науката, роля на социалните медии в научната комуникация, популяризиране на резултатите от научни проекти – откриват широк и прагматичен дебат за иновативните подходи, ориентирани към събуждането на интерес и любопитство сред младите хора към науката и гарантирането на нейното развитие в съответствие със съвременните императиви за зелена и дигитална Европа.

Благодарение на отлично подготвения екип от лектори и модератори на семинара в състав: Николай Гуров, НБУ, д-р Константин Делчев, ИМИ-БАН, Петър Теодосиев, Сдружение Форум Наука и ас. Албена Антонова, СУ, дискутираната проблематика ангажира вниманието на присъстващите през целия ден и провокира тяхното активно участие в работилниците за идеи и кръглата маса, която отбеляза края на еднодневното събитие, но не и края на ползотворните инициативи, предвидени от Русенския университет в програмата на Европейската нощ на учените 2022 година.

Сподели: