В Русенския университет се проведе ежегодният семинар “2024 GLOBAL VILLAGE”

В Русенския университет се проведе ежегодният семинар “2024 GLOBAL VILLAGE”

На 14 май 2024 г. в Русенския университет се проведе ежегодният семинар “2024 GLOBAL VILLAGE” на тема “Международната дейност на катедра Машинознание, Машинни елементи, Инженерна графика и Физика” (ММЕИГ и Физика)”, представящ пред студенти и преподаватели научната и международната дейности на катедрата и тяхното отражение върху качеството на учебния процес и на преподавателската работа в университета.

Семинарът беше открит от зам.-ректора по международно сътрудничество доц. д-р Галина Иванова, която поздрави участниците и сподели своите много добри впечатления от предишните семинари, като пожела те стават все по-интересни и по-ползотворни. Гости на събитието бяха още зам.-ректорът по научноизследователската дейност доц. д-р Десислава Атанасова и деканът на Транспортния факултет доц. д-р Димитър Грозев.

Бяха анализирани възможностите за студентите и докторантите в областта на научната и международната дейност, които могат да бъдат осъществени със съдействието на преподаватели от катедра „ММЕИГ и Физика“.

Проф. Антоанета Добрева обобщи международната дейност на катедрата с повече от 20 университета от различни европейски държави. Студенти, участвали в академичен обмен и практика по програмата Еразъм, споделиха впечатления от престоя си в Европейски университети и предприятия.

Семинарът завърши с дискусия и неформални срещи-разговори между студенти и преподаватели.

Сподели: