В Русенския университет се проведе кръгла маса със студенти, представители на осигурителните институции и експерти в областта на общественото и здравно осигуряване на тема: „Минало, настояще и бъдеще на осигурителната система“

В Русенския университет се проведе кръгла маса със студенти, представители на осигурителните институции и експерти в областта на общественото и здравно осигуряване на тема: „Минало, настояще и бъдеще на осигурителната система“

Днес, 14 май 2024 г., в зала 2Б.313 „Проф. Венелин Ганев“ на Русенския университет се проведе кръгла маса със студенти, представители на осигурителните институции и експерти в областта на общественото и здравно осигуряване на тема: „Минало, настояще и бъдеще на осигурителната система“. Събитието е организирано във връзка със 100-годишнината от приемането на Закона за обществените осигуровки и е част от провеждащите се Майски празници на Юридическия факултет.

Гл. ас. д-р Мария Радева представи пред участниците историческото развитие на осигурителната система в България от 1924 година до наши дни.

За настоящата нормативна уредба в областта на задължителното здравно осигуряване говори г-н Асен Станчев – юрисконсулт в РЗОК-Русе.

Студентите, участващи в кръглата маса, активно се включиха в дискусията за бъдещето на осигурителната система. Представиха своите виждания за дигитализацията на процесите и активността на осигурените лица за контрол на разходите.

В рамките на кръглата маса бяха обявени на победителите в конкурса за студентска разработка на тема „Минало, настояще и бъдеще на осигурителната система“.

Сподели: