В Русенския университет се проведе международен семинар по BEYONDSCALE за обсъждане на дейности за подобряване сътрудничеството "бизнес - университет"

В Русенския университет се проведе международен семинар по BEYONDSCALE за обсъждане на дейности за подобряване сътрудничеството „бизнес – университет“

На 27 септември (понеделник) 2021 г., се проведе онлайн работна среща между научно-изследователски екип от Русенския университет (под ръководството на доц. д-р Руси Минев) и представител на бизнеса – г-н Сашо Илиев (Фирма Редко ООД) с участието на международни академични гости от Австрия и Нидерландия. Семинарът бе на тема „Обсъждане изпълнението на Съвместен план за действие в Русенския университет по проект BeyondScale“, чието създаване през 08.12.2020 има и платформата HEInnovate за насърчаване на обмена на знания и сътрудничество бизнес-университет.

По време на семинара доц. д-р Руси Минев и г-н Сашо Илиев представиха съвместните резултати, които стъпват на устойчиво доверие между тях. Голям интерес провокира и факта, че управителят на фирмата е вече и докторант в Русенския университет, с което се създава уникална връзка „бизнес университет“. Проведените научни изследвания са с реален потребител от практиката, а от своя страна бизнесменът е осигурил достъп на научния екип до високо технологични заваръчни съоръжения в предприятието, за които фирмата е инвестирала значителен финансов ресурс.

Създаването на мрежата „BeyondScale“ е резултат от активното взаимодействие на Европейската комисия и участващи партньорски организации по направлението „Иновации във висшето образование“ (HEInnovate). Целта на проектния консорциум е да се разработят добри практики, които да се представят пред национални и местни институции. Русенският университет е единственият активен участник в мрежата от Източна Европа.

Русенският университет е част от инициативата на Европейската комисия и Министерстовто на образованието за насърчаване на предприемчивите университети в Европа (HEInnovate) още от 2013 година. Особена гордост за цялата академична общност е организираната и домакинствана през 2018 г. международна конференция „HEInnovate – Институционална промяна във висшето образование“, като този форум е бил част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

Сподели: