В Русенския университет се състоя премиерата на книгата "Защо лаят краставите магарета" на Калин Станков Тодоров

В Русенския университет се състоя премиерата на книгата „Защо лаят краставите магарета“ на Калин Станков Тодоров

Днес, под егидата на акад. Христо Белоев, дтн – ректор на Русенския университет, се проведе представянето на книгата на г-н Калин Тодоров „ Защо лаят краставите магарета“ и на още две негови книги излезли по време на пандемията. Събитието беше открито от проф. Пламен Даскалов – зам.-ректор по развитие, координация и продължаващо обучение на Русенския университет. Авторът и акцентите в книгата бяха представени от г-жа Галина Антонова. В залата присъстваха преподаватели, студенти, общественици и граждани на гр. Русе, които с интерес слушаха г-н Тодоров.

„Защо лаят краставите магарета“ е написана в характерния журналистически стил на Калин Тодоров, отличаващ се с овладян тон, прецизна фактология, изненадваща информация.

Информация за автора:

Роден през 1953 г., син на премиера – антифашист Станко Тодоров и авторитетния журналист и общественик Соня Бакиш, подкрепила Русенския комитет в борбата за чист въздух през 1988г, главен редактор на най – тиражираното списание у нас „Жената днес“.

Завършил е специалност „Право“. През целия си трудов път е работил само като журналист.

През целия си живот е бил журналист последователно в Българската телеграфна агенция, програмата „Световна икономика“ на БНТ, вестниците „Отечествен фронт“ и „Отечествен вестник“ и на свободна практика.

С много голям интерес е посрещната неговата поредица:

–  Зад завесата на соца

–  Зад завесата на прехода

–  Зад завесата на демокрацията

–  Зад завесата –

–   Големия брат

–  Защо лаят краставите магарета

Сподели: