В Русенския университет ще се проведе научно-приложен семинар за докторанти и млади учени „Една Зелена Европа“

Като част от програмата на Европейската нощ на учените в Русенския университет, на 24 септември 2021 година, от 16 до 18 часа, в Зала 1 на Канев център ще се проведе научно-приложен семинар за докторанти и млади учени на тема: „Една Зелена Европа“.

Тематика на семинара предвижда споделяне на идеи и научна дискусия по проблеми от актуалния дневен ред на бъдеща Зелена Европа – глобални климатични промени, нисковъглеродни емисии, възобновяеми енергийни източници, зелена икономика, зелени технологии, суровини и материали, екопредприемачество и др.

Имаме удоволствието да поканим докторанти и млади учени за участие в семинара с презентации на идеи по темата. В едномесечен срок след датата на семинара заинтересуваните участници ще могат да представят текст на научна разработка, който ще бъде публикуван в отделен сборник в рамките на Научната конференция на Русенския университет и Съюза на учените-Русе’2021 и съответно рефериран.

Желаещите да се включат в семинара докторанти и млади учени да изпратят своите заявки до 22 септември 2021 г. на доц. д-р Галина Иванова на адрес: giivanova@uni-ruse.bg.

Модератор на събитието ще бъде доц. д-р Галина Иванова – ръководител на Центъра за докторанти при Русенския университет.

Сподели: