В Русенско взеха мерки избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват

Във връзка с писмо от Община Русе във връзка с изпълнение на т.14 от Решение № 953/04.09.2019г.  на ЦИК за утвърждаване на секции с улеснен достъп за лица с увредено зрение и/или затруднено придвижване, на основание чл. 87, ал. 1, т 1, чл. 234, ал. 1 от Изборния кодекс, Общинска избирателна комисия Русе реши избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да гласуват в определените секции, както следва:

секция местоположение адрес
1 ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ул. Александровска № 95
2 ОУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ ул. Александровска № 95
9 ПГСАГ „П.Пенев“ бул. Цар Освободител № 105
11 OУ „Иван Вазов” ул. Петър Берон № 20
31 ПГ по речно корабостроене и корабоплаване ул. „Левски“ № 1
30 ОУ „Ангел Кънчев“ ул. „Българска морава“ № 6
51 ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ бул. България № 96
52 ОУ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“ бул. България № 96
62 СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1
63 СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1
64 СОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ кв. Дружба1, ул.Гео Милев № 1
83 ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“ ул. „Никола Табаков“ № 4
84 ОУ „НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ“ ул. „Никола Табаков“ № 4
116 ОУ „ТОМА КЪРДЖИЕВ“ ул. „Байкал“ № 2
124 СОУПНЕ “Фридрих Шилер” ул. Измаил № 1
130 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ бул. Липник № 78
132 ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ бул. Липник № 78
146 СУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ул. Студентска № 2
147 СУ „ВЪЗРАЖДАНЕ“ ул. Студентска № 2
155 ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ Алеи „ВЪЗРАЖДАНЕ“  № 54
157


158
СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“
СУЕЕ „Св. Константин – Кирил Философ“

Община Русе е осигурила специализиран транспорт през изборния ден за превозване на лица с физически увреждания от техните домове до избирателната секция и обратно. Заявки се приемат на тел: 881 751 от 08:00 ч. до 17:00 ч. на 27.10.2019 г.

Сподели:

Още новини от деня