проект туризъм представяне русе

В Русе бе представен проектът „Национален културно-исторически календар“

Областният управител на област Русе Галин Григоров се срещна с председателя на Национално сдружение на малкия и средния бизнес в туризма Веселин Банковски. Двамата обсъдиха предизвикателствата и потенциала за развитие на региона като атрактивна туристическа дестинация.

Веднага след това пред представители на различни заинтересовани страни беше представен проект „Национален културно-исторически календар“. Целта на инициативата е да се разгледат възможности за стимулиране на местните икономики чрез засилено междурегионално сътрудничество, където фокусът ще бъде поставен върху позиционирането, брандирането и споделянето на опит при организирането и провеждането на различни арт, кулинарни, спортни, етно, модни, бизнес и всякакъв друг вид събития.

Предвижда се и насърчаването на обмен на информация между български и чужди общини и области, като идеята е по този начин по-ефективно да се популяризират туристическите дестинации в отделните държави.

Не по-малко внимание ще бъде отделено и на участието в туристически борси, изложби, турове, а също и в разработването на съвместни интегрирани продукти.

Особен интерес предизвика и представянето на вариации за приложение на българската везбена писменост върху различни рекламни материали като колиета, тениски, шишенца за парфюм и още много други, както и примерен пътеводител на винения туризъм в Дунавската равнина.

Сподели: