В Русе вече е факт спортна зала, в която могат да тренират хора с увреждания направо от количките си

В Русе вече е факт спортна зала, в която могат да тренират хора с увреждания направо от количките си

В Русе вече е факт спортна зала, в която могат да тренират хора с увреждания направо от количките си

Благодарение на Господ и на много хора от цялата ни страна заедно успяхме да създадем първата в България спортна зала, която е оборудвана със специализирани уреди, на които могат да тренират деца с увреждания направо от инвалидните си колички. Знам, че в момента вниманието на повечето хора е насочено в липсата, болката и тежката ситуация в България, но искам да ви покажа как Господ чрез едно момче в инвалидна количка и с помощта на много българи, които застанаха зад каузата може да направи чудо и да създаде място, където най-отхвърлените и беззащитни да могат свободно да тренират и да се подобряват чрез спорт. Да, за Господ няма нищо невъзможно и аз съм Му безкрайно благодарен за всичко. Благодарен съм и на всеки един от вас за огромната подкрепа. Насърчавам ви българи нека се обичаме, да си прощаваме, нека даваме най-доброто от себе си във всичко, което правим, да вярваме в Господ и да Го следваме и заедно ще градим нашето бъдеще и държава.

П.С: Заради обстановката не можем да направим откриване, но скоро и това ще стане, сподели Светослав Самуилов.

Преди 3 месеца общинските съветници в Русе предоставиха безвъзмездно право на ползване върху имоти частна общинска собственост, както следва: самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.1  с площ 205кв.м,. самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.3 с площ 15кв.м., самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.4 с площ 3 1кв.м. и самостоятелен обект с идентификатор 63427.7.771.3.5 с площ 31 кв. м, находящи се в сграда с идентификатор 63427.7.771.3, разположени в поземлен имот с идентификатор 63427.7.771 по Кадастралната карта и Кадастралните регистри на гр. Русе,  адрес: гр. Русе, ул. „Професор Димитър Баларев“ № 2, подадено от „Спортен клуб Захариев файт тийм“, ЕИК 205486661, представляван от Светослав Захариев Самуилов.

„Спортен клуб Захариев файт тийм“ провежда обучение по различни видове спорт (предимно бокс и фитнес), както и обучение на деца с увреждания. Клубът разполага с уреди, с помощта на който децата ще бъдат тренирани директно от инвалидните колички. Клубът е поел ангажимент да извърши пълен ремонт на помещенията и да ги приведе в вид годен за експлоатация, като ще спазва изискванията на чл.305, ал.1 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО).

Имотът представлява бивша Професионална гимназия по зърнопреработвателни и хранителни технологии „Проф. д-р Асен Златаров”, придобит безвъзмездно в собственост от Община Русе, по реда на чл.54 от Закона за държавната собственост, съгласно Договор № 96-00-49/26.07.2016 г. на Областен управител на област Русе, в изпълнение на Решение на Министерски съвет №561/08.07.2016 г.

Към месец април имотът бе предоставен за безвъзмездно управление на Общинско предприятие „Спортни имоти“.

По време на заседанието на ОбС – Русе през април Светослав Захариев Самуилов внесе разяснения пред общинските съветници относно дейността на клуба, спортните постижения и направените инвестиции към момента. Той е световен и европейски шампион по граплинг. От 7 години е в инвалидна количка след претърпяна катастрофа. От година и половина се занимава с тренировъчна дейност на деца в неравностойно положение. В началото тренираше в салона за раздвижване, а след това в друга зала. При хубаво време са провеждани тренировки на стадиона. Така се е стигнало до идея Общината Русе да бъде потърсена за помощ в подкрепа на децата, които се развиват и подобряват с всяка една изминала тренировка.

В залата вече са изградени рампи за достъп. Изграден е санитарен възел за хора с увреждания. Направени са много благотворителни инициативи, като са събрани пари. Вложението в базата е за над 60 000 лева, защото уредите са скъпи и приспособени към хора с подобни потребности. Понастоящем в клуба има 5 деца, като от тях не се събират такси за ползване и тренировки. Техният брой предстои да се увеличава, отбеляза в експозето си Самуилов.

Борислав Рачев – управител на ОП „Спортни имоти“ в Русе, заяви, че клубът ще кандидатства с проект за достъпна среда.

Сподели:

Още новини от деня