В Русе обсъдиха дейностите по обхващане и задържане на деца в образователната система

В Русе обсъдиха дейностите по обхващане и задържане на деца в образователната система

В Областна администрация Русе се проведе работна среща относно координиране дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Срещата беше водена от заместник областния управител на област Русе Валентин Колев и началника на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева.

По време на срещата бяха представени и обсъдени конкретните отговорности и ангажименти на заинтересованите институции, свързани с предстоящите дейности по Механизма. Също така беше направена и демонстрация на Информационната система за реализация на Механизма.

В срещата участваха представители на общините от територията на областта, Регионалната дирекция за социално подпомагане, Областната дирекция на МВР, ТЗ ГРАО, както и експерти от РУО и Областната управа.

Срещата е по инициатива на Областна администрация Русе и Регионалното управление на образованието и във връзка с прието постановление на Министерски съвет от 08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

По-рано през месец юли в Министерски съвет се проведе национална среща на Координационното звено по Механизма.

Сподели:

Още новини от деня