община-русе

В Русе обсъждаха актуални въпроси по предоставянето на социалните услуги на територията на община Русе и приетите изменения в Наредбата за качество на социалните услуги

Проведена бе работна среща на ръководството на Община Русе с доставчици на социални услуги, представители на Агенция за социално подпомагане, Русенски университет „Ангел Кънчев“ с цел обсъждане на актуални въпроси, свързани с предоставянето на социалните услуги на територията на община Русе и приетите изменения в Наредбата за качество на социалните услуги. Това става ясно от отчета на кмета на Община Русе Пенчо Милков за отминаващата седмица по отношение работата на ресор „Хуманитарни дейности“. Комисия, определена със заповед на кмета, е извършила месечния мониторинг в социалните жилища съгласно изискванията на Наредбата за реда и условията за ползване на социалната услуга „Социални жилища.“

Проведен бе конкурс за предоставяне на социалната услуга „Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“.

Сподели: