В Русе представят резултатите по проекта LIMES утре

На 18 и 19 декември ще се състои двудневна заключителна конференция за представяне на резултатите по проект „Разработване и промоциране на съвместен културно-исторически туристически продукт: Маршрут „Римска граница на територията на трансграничния регион Румъния-България“, с регистрационен номер 15.2.1.067. Конференцията ще се проведе в гр. Русе (България) и гр. Констанца (Румъния). Проектът се изпълнява от Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ и се финансира чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньор по проекта от румънска страна е Камарата за търговия, индустрия, навигация и земеделие – гр. Констанца.

Целта на проекта е да се увеличи устойчивото използване на общото културно наследство в рамките на трансграничния регион чрез развитие и промоциране на интегриран туристически продукт в областта на културно-историческото наследство: иновативен маршрут „Римска граница в трансграничния регион Румъния- България”.

Развитието на културно-историческия туризъм е особено важно за Дунавския регион, в който могат да се открият отпечатъци от множество културни слоеве и богато природно наследство. Дунавските общини са припознали развитието на туризма като приоритетна секторна политика на местно и регионално равнище. Ето защо, Асоциацията на дунавските общини „Дунав“ разработи тематичен проект, чиято цел е да утвърди културно-исторически туристически маршрут и да свърже обектите на римското наследство от двете страни на река Дунав.

В рамките на проекта беше проведено експертно предварително проучване, разработени и подложени на широко обществено обсъждане бяха две стратегии – Обща стратегия за развитие, усъвършенстване и иновация и Стратегия за маркетизиране и промоциране на маршрута. Освен това, изработен е комплект материали, чрез които да се промоцира и популяризира новият маршрут: информационен каталог, информационна брошура, 120-минутен филм, уебсайт, приложение за мобилни устройства. Всички тези резултати ще бъдат официално представени по време на заключителната конференция.

Във връзка с това, любезно Ви каним на заключителното събитие, което ще се проведе на

18.12.2017 г. (понеделник), с начало 13:00 ч., гр. Русе, зала „Европа“, Доходно здание, площад „Свобода“,

19.12.2017 г. (вторник), с начало 13:00 ч, гр. Констанца, Конферентна зала на хотел „Оксфорд“, бул. „Лапусняну“ 202А

Сподели: