мед пчели

В Русе предстои информационна среща – семинар на тема: „Пчелите и пчелните продукти като индикация за замърсяване на околната среда“

Тракийският университет в Стара Загора и Националната служба за съвети в земеделието – териториален областен офис Русе организират информационна среща – семинар на тема: „Пчелите и пчелните продукти като индикация за замърсяване на околната среда“. Тя ще се проведе на 29 ноември в зала „Свети Георги“ на Областна администрация – Русе при следната програма:

12.00 – 12.10 Регистрация на участниците
12.10 – 12.30 Възможности за кредитиране на земеделските стопани
Лектор: експерт по кредитиране
12.30 – 14.00 Източници за замърсяване на пчелните семейства и пчелните продукти
Лектор: Проф. д-р Иванка Желязкова, Тракийски университет – Стара Загора
14.00 – 14.15 Кафе – пауза
14.15 – 15.45 Пчелите като индикатор за замърсяване на околната среда
Лектор: Проф. д-р Иванка Желязкова, Тракийски университет – Стара Загора
15.45 – 16.15 Възможности за подпомагане на земеделските производители отглеждащи пчелни семейства по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.
Лектори: Експерти от Териториалния областен офис на НССЗ в гр. Русе
16.15 Дискусия и закриване на семинара

Сподели: