В Русе се проведе конференция на тема: "Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на самостоятелност"

В Русе се проведе конференция на тема: „Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на самостоятелност“

Днес представители на Лео клуб Русе и Лео клуб Русе Дунав се включиха в организираната от Русенска търговско-индустриална камара конференция на тема: „Подкрепа за младежи с аутизъм за придобиване на самостоятелност“, която се проведе в конферентната зала на хотел „Дунав Плаза“.

Социалното взаимодействие и адаптирането към околния свят са основните предизвикателства, с които децата и младежите с аутизъм се сблъскват ежедневно. Интеграцията в училище, взаимодействието със съученици и учители, воденето на самостоятелен начин на живот, както и намирането на приятели са трудности, които могат да бъдат разрешени единствено и само чрез много старание и грижи от семейство или специалист. По време на конференцията, лектор ЛЕО Кристина Борисова представи различни начини и инициативи за справяне с тези проблеми, сподели как училищната институция може да си сътрудничи и подкрепи децата с аутизъм и техните родители в борбата за придобиване на право за равен достъп до образование.

Сподели: