В Русе се проведе международно обучение с участници от 10 европейски държави на тема доброволчество

От 10 до 16 октомври в Русе се проведе международно обучение, в което взеха участие 27 представители на 13 неправителствени организации от Португалия, Испания, Хърватска, Гърция, Полша, Словакия, Турция, Италия, Румъния и България. Темата на обучението беше доброволчество, а домакини на събитието Сдружение „Вдъхновение” и Общински младежки дом Русе.

То се реализира по проект „Доброволчеството-поглед отвътре” финансиран от Център за развитие на човешките ресурси по програма „Еразъм+”. Проекта има за цел да представи възможностите за кандидатстване и реализиране на проекти по новата програма на Европейската комисия „Европейски корпус за солидарност”. По време на обучението участниците се запознаха с действащото законодателство свързано доброволчеството във всяка държава, с новата програма Европейски корпус за солидарност на ЕК, с проектния цикъл, с прилагане на информационните технологии при управлението на проекти, споделиха добри практики, срещнаха се с местните доброволци от младежкия парламент, работиха по общи бъдещи проекти и създадоха нови партньорства.

И както във всеки международен младежки проект така и в този всички дейности се реализираха с методите на неформалното образование, които бяха внимателно подбрани спрямо спецификата и нуждите на участниците. Една от най интересните дейности в проекта бе провелата се междукултурна вечер, в която всички участници представиха интересни неща за държавите си и почерпиха с различни храни и напитки.

Сподели: