В Русе се проведе работна среща за обхващане и задържане на учениците в образователната система

В Русе се проведе работна среща за обхващане и задържане на учениците в образователната система

В СУ „Васил Левски“ се проведе работна среща в широк формат относно координиране на предстоящите дейностите по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Заместник областният управител на област Русе г-н Валентин Колев откри срещата, като отчете основни моменти от работата през предходната година и някои от трудностите, както са били срещани. Той подчерта необходимостта да бъдат синхронизирани действията на всички институции, за да бъдат избегнати затрудненията и с минимален ресурс да бъдат реализирани по-добри резултати, като основна цел и грижа е превенцията от отпадане и задържане на децата в образователната система, а така също постигането на постоянство и устойчивост в този процес.

В подробна презентация, г-жа Боряна Петкова, старши експерт по организация на средното образование в Регионалното управление на образованието в Русе, запозна присъстващите с реализираните до момента дейности, както и с конкретните отговорности и ангажименти, които следва да бъдат реализирани след 20 август тази година от всички институции, които имат разписани задължения по реализирането на Механизма.

За област Русе, екипите за обхват са определени със Заповед на началника на РУО Русе, както следва: община Борово – 3, община Бяла – 3, община Ветово – 3, община Две могили – 3, община Иваново – 4, община Русе – 9, община Сливо поле – 3 и община Ценово – 4.

Експерт от РУО представи новостите в Информационната система за реализация на Механизма, начина на работа и отговори на конкретни въпроси, свързани с платформата.

В срещата участваха представители на образователните институции (училища и детски градини), общините на територията на областта, Регионалната дирекция за социално подпомагане, Областната дирекция на МВР, експерти от РУО и Областна администрация.

Сподели:

Още новини от деня