В Русе се проведе среща "Възможности пред производителите на храни за финансиране, външни пазари и иновации“

В Русе се проведе среща „Възможности пред производителите на храни за финансиране, външни пазари и иновации“

Бизнес центърът за подпомагане на малки и средни предприятия бе домакин на работната среща на тема: „Възможности пред производителите на храни за финансиране, външни пазари и иновации“, която се проведе днес в Русе.

Национални и местни експерти представиха Международните стандарти за качество и безопасност в агро-хранителния сектор (г-н Илия Анастасов, Сертифициран консултант към TЮФ НОРД България), Процедурата за подбор на проекти BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в малките и средни предприятия“ (г-жа Диана Аврамова, ОИЦ – Русе), отворените мерки по ПРСР (г-жа Анета Джелепска, Национална служба за съвети в земеделието – офис Русе), услуги за достъп до външни пазари със съдействие на мрежата Enterprise Europe Network (Илиана Драганова, EEN – Русе) и др.

Участниците в срещата проведоха и индивидуални разговори с експертите.

На фирмите, участващи в срещата, ще бъде предоставена безплатно услугата „Проучване на потенциала за нови бизнес идеи” в рамките на проект ФОКУС, а МСП ще станат част от неформален регионален клъстър, с координатор БЦП МСП – Русе, който активно ще си сътрудничи и ще обменя опит и технологии с други такива регионални клъстъри и научно-изследователски организации от Гъргия, Кипър и Албания. При наличие на интерес и от други фирми, те също ще могат да се възползват от услугите по проект ФОКУС.

***

Работната среща „Възможности пред производителите на храни за финансиране, външни пазари и иновации“ се реализира по проект FOCUS – Повишаване конкурентоспособността на МСП от сектора на агро храните чрез транснационални клъстъри.

Проектът „FOCUS“ се финансира от Европейски съюз, Програма за трансгранично сътрудничество – Балкани-Средиземно море 2014-2020. Проектът стартира през декември 2017 и е насочен към повишаване конкурентоспособността на МСП в областта на агро индустрията. Целта на проекта е да даде възможност на бизнеса да се запознае с най-добрите практики и да си сътрудничи с партньори от Гърция, Албания, България и Кипър.

Сподели:

Още новини от деня