В Русе се провежда инициативата „Измерване, което спасява живот. Твоя.“

В Русе се провежда инициативата „Измерване, което спасява живот. Твоя.“

През месеците май и юни в 12 града в страната, сред които и Русе, се проведе за 16-ти пореден път национална здравна кампания „Май месец за мерене“ по инициатива на Българската лига по хипертония. Кампанията отбеляза Световния ден на хипертонията и ще премине под надслов „Измерване, което спасява живот. Твоя.“

Инициативата включва 23 локации, като в Русе тя се проведе днес от 10 до 16 часа пред Съдебната палата. /на снимката днес/ Участниците получиха информационни материали със съвети за здравословен начин на живот, за стойностите на кръвното налягане и как да разпознават неговото покачване. Измерено бе кръвното налягане на желаещите с електронни апарати, снабдени с AFIB-технология за откриване на предсърдно мъждене без ЕКГ. Тази технология е подходящ и сигурен метод за скрининг на предсърдно мъждене в домашни условия, подпомагащо профилактиката на мозъчен инсулт и инфаркт.

„Май месец за мерене“ е най-голямата глобална здравна инициатива, която има за цел да повиши обществената осведоменост за нуждата от проверка и контрол на кръвното налягане. Чрез кампанията Българската лига по хипертония ще участва в първия клиничен протокол на Световната лига по Хипертония за ранна детекция и превенция на предсърдно мъждене.

По официална информация сърдечносъдовите заболявания остават водещата причина за смърт в света. Заболеваемостта от артериална хипертония за страните от Европейския съюз е между 30 и 45%, като в България сърдечносъдовите заболявания заемат първо място като причина за смърт и инвалидизация. Скрининговите проучвания по инициатива на Българската лига по хипертония и партньори, направени на публични места през годините, свидетелстват за висока честота на хипертонията и недостатъчен контрол при вече настъпили усложнения. Това мотивира ежегодното провеждане на национални информационни кампании и масови измервания на артериално налягане в България.

Повече информация за инициативата може да бъде открита на сайта на Българска лига по хипертония https://hypertension.bg/.

Сподели: