В Русе се провежда научно – практична конференция „Горещи точки в педиатрията“

В Русе се провежда научно – практична конференция „Горещи точки в педиатрията“. Ето и пълната програма на събитието:

І-во заседание

Модератори: Проф.Вл. Пилософ, Проф.П. Переновска,

Доц. Д. Калайков

Секция VARIA

15.20 ÷ 15.40 h à   Актуални новини от БПА. Поучителни случаи от проверката на Изпълнителна

                                 Агенция Медицински Надзор – Проф.Вл.Пилософ,  Председател на Българска

         Педиатрична Асоциация

15.20 ÷ 15.40 h à    Епигенетика в медицината

         Акад. Н. Бояджиева – БАН

15.40 ÷ 16.00 h à   Главоболие в дестката възраст – Диференциална диагноза и поведение

          Проф. И. Литвиненко  

16.00 ÷ 16.20 h à   Диферанциална диагноза на бронхообструктивния синдром при децата.

                                  Проф.П.Переновска – Национален консултант по педиатрия.

16.20 ÷ 16.35 h à   Невро-психологично развиващо образование. Интердисциплинарен подход в

                                 ранното детство – Кинди Ру – Австралийска програма за

                                 ранно детско развитие – лектор Мая Василева, Д. Минкова

16.35 ÷ 17.00 h à   Кафе  пауза  спонсорирана от                                                

  Секция VARIA

17.00 ÷ 17.30 h à    Нова перорална имунотерапия при лечение на Атопичен дерматит –

Доц. Ж. Казанджиева, УМБАЛ „Александровска“ София 

Симпозиум фирма ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ПЛЮС     

17.30 ÷ 18.00 h à     Роля на муколитичната терапия при бронхит – д-р Иванка Кьолиева

– Симпозиум фирма BERLIN CHEMIE                                 

18.00 ÷ 18.15 h à     ВИУЗИД – комплексен продукт с имуномодулиращи и антивирусни свойства

                                   Проф. В.Недкова -Началник Детска клиника МУ-Плевен

                                   Презентация на фирма Уни фарма

18.15 ÷ 18.30 h à   Предизвикателството обструктивна сънна апнея при деца – клиника и

                                 диагностични методи – д-р Д. Ненчева-Миличевич, доц. Й. Узунова, дм

                                Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, Болница „Лозенец

18.30 ÷ 18.45 h à    Гърчове в неоанталната възраст – Доц.Р.Георгиева -МУ София 

18.45 ÷ 19.00 h à    Реалната педиатрична фармация- маг.фарм. А. Вълев,

                                 педиатрична аптека „Ерудита”

19.00 ÷ 19.15 h à   Флудитек – физиологичният мукорегулатор – Доц. Св. Досев

        Презентация на фирма INNOTECH  

19.15 ÷ 19.30 h à   Остри вирусни заболявания, имунитет, имуномодулация-

          Д-р М. Гълъбова– МУ Варна 

19.30 ÷ 19.45 h à   Пробиотици при профилактика и лечение на неонатална жълтеница –  

                                 Д-р Т. Итова, УМБАЛ Медика Русе

19.45 ÷ 19.55 h à   Дискусия

20.00 ÷ 21.00 h à  Коктейл „Добре дошли“в лоби бара на хотел Рига

09.11.2019 СЪБОТА

ІI-ро заседание

Модератори: Проф. П. Минчев, Проф. Т.Шмилев,  Доц. М. Гайдарова,

Секция VARIA

09.00 ÷ 09.15 h à     Имуномодулация при рекурентни респираторни инфекции в детска възраст

                                   Проф.П.Переновска – Национален консултант по педиатрия.

                                   Презентация на фирма Медис фарма

09.15 ÷ 09.30 h à    Имунологични феномени при туберккулозното заболяване –

                                  Проф. Петко Минчев- МУ София

09.30 ÷ 09.50 h à    От клиничните проучвания до реалната практика

                                    Проф.П.Переновска – Национален консултант по педиатрия.

                                    Презентация на фирма Ю СИ БИ

 09.50 ÷ 10.15 h à   Приемът на вода от бебето може да бъде и опасен!  – Проф. Т. Шмилев

10.15 ÷ 10.30 h à   Маски в нефрологията – 2 – ра част                                                                                           

                                  Доц. М. Гайдарова – Началник клиника по Нефрология и хемодиализа

                                  към Университетска  СБАЛДБ-София  

10.30 ÷ 10.45 h à  Кафе пауза спонсорирана от

10.45 ÷ 11.00 h à   За някои електро-клинични епилептични синдроми в детска възраст

                                 . д-р Мария Божидарова – МУ София

11.00 ÷ 11.30 h à    Цитомикс – една физиологична имуностимулираща терапия, при пациенти

          с повтарящи се респираторни инфекции – д-р В. Прокопиев

                                  Симпозиум фирма ИНТЕЛЕКТ ФАРМА ПЛЮС

11.30 ÷ 11.45 h à    Тазово-възпалителна болест в детската възраст. Клиничен случай

                                  д-р Е. Вучкова¹, д-р Е. Станкова¹, д-р Р. Кальонски¹, доц. Й. Узунова, дм¹

                                  д-р С. Стоилов2, д-р П. Мутафчиева2, д-р Н. Толекова2, д-р А. Тенев2,

                                  д-р Ц. Георгиев2

                                 1Медицински факултет, СУ ”Св. Климент Охридски“, Болница „Лозенец“

                                                 2УМБАЛСМ „Пирогов“, Детска хирургия

11.45 ÷ 12.15 h à   Съвременен подход в терапията на алергичните заболявания-  

                                 Проф. Боряна Върбанова                                 

                                Симпозиум на фирма PHARMA TRADE BG

12.15 ÷ 12.30 h à  „Профилактика и лечение при децата през есенно-зимният сезон“

лектор: маг.фарм. Валентин Даков-Презентация на фирма СЕВЕКС фарма

12.30 ÷ 13.30 h à  Обяд в ресторант Рига

ІІI–то  заседание

Модератори: Prof. Szőnyi László, Доц. М.Георгиева, Доц. Й. Узунова

                                                        Секция Гастроенетрология и Varia

13.30 ÷ 13.45 h à   „НРД и детското здравеопазване – състояние, проблеми, перспективи„-

Доц. Д. Калайков – МУ  София

13.45 ÷ 14.00 h à    Инфекции с Clostridium Difficile при деца с онкологични заболявания-

          Д-р Хр. Христозова, Доц. В.Калева – УМБАЛ „Света Марина“

14.00 ÷ 14.15 h à   Продукти на фирма A & D pharma – Nurofen – в полза на педиатъра –

          Доц. Св. Досев

14.15 ÷ 14.30 h à   Респираторни проблеми при недоносени деца  –

                                  Доц. В. Атанасова- МУ Плевен

14.30 ÷ 15.00 h à   Диетични мерки при регургитации и рефлукс в кърмаческа възраст.

        Aptamil – ефективно средство . Д-р Св. Тусчиева

15.00 ÷ 15.20 h à   Кафе  пауза    

15.20 ÷ 15.40 h à   Hot points in pediatric gastroenterology 

                                 Prof. Szőnyi László Budapest Hungary

15.40 ÷ 16.00 h à     Хр. В хепатит ( случаи)

                                    Доц.М. Георгиева, дм и колектив – МУ Варна

16.00 ÷ 16.15 h à     Автоимунен хепатит (и случай)-

                                   Д-р Рашева, дм и колектив – МУ Варна

16.15 ÷ 16.30 h à   Диференциална диагноза на афтозен стоматит в детска възраст

         и подходи за лечение – доц. Миглена Георгиева-

                                 Симпозиум фирма BERLIN CHEMIE                                   

16.30 ÷ 16.45 h à  Повишени трансаминази – какво да очакваме?

         Д-р Кр. Колева и колектив – МУ Варна

16.45 ÷ 17.00 h à   Чернодробни прояви при муковисцидоза – Д-р М. Николова и колектив-МУ Варна

17.00 ÷ 17.15 h à   Хранене при деца с чернодробни заболявания – Доц. Д-р Р. Панчева, дм-МУ Варна

17.15 ÷ 17.30 h à   Тригеминална невралгия в детска възраст – представяне на клиничен случай-

          Д-р Нонева – МУ Варна     

17.30 ÷ 17.45 h à   Епилепсия и синкоп.ДД и коморбидност –

          Д-р Чуперкова и колектив – МУ Варна 

17.45 ÷ 18.00 h à   Тусавит сироп за лечение на кашлица при остър катар на дихателната система,

                                  инфекция и възпаление на устната кухина и фаринкса – Д-р Св. Дачев

         Презентация на фирма Монтавит

18.00 ÷ 18.15 h à    Алергия към хранителни протеини-

           Д-р Янков, д.м – МУ Пловдив

18.15 ÷ 18.30 h à   Значение на татуировките в диагностиката на психичните и поведенчески

                                  разстройства– Втора част.  

                                  Доц. Н.Ангелова – Барболова, Д-р Т. Матева, РУ, ЦПЗ – Русе

18.30 ÷ 18.40 h à  Дискусия

18.40 ÷ 18.45 h à  Закриване

Сподели:

Още новини от деня