В Русе се провежда протест във връзка със законодателните промени за семейството и децата

В Русе се провежда протест във връзка със законодателните промени за семейството и децата

Като част от национална група „Не на стратегията за детето 2019-2030“ гр. Русе също се присъединява към протестните действия. „Целта е да защитим децата си. Да бъдем чути от управляващите“, казват организаторите.

Мероприятието ще се проведе от 18:00 часа до Вазата в Парка на младежта.

Ето какво споделят организаторите:

„Моля скъпи съграждани, направихме сериозна почивка. Време е да се активизираме, канете активно ваши приятели. Русе можем да покажем, че сме много и сме за опазване на децата ни, над които държавата няма право!“

Припомняме какво точно се случва във връзка със Стратегията за детето до момента:

Въпреки, че Стратегията за детето е спряна, на 01.01.2020 влизат в сила следните закони, които застрашават българското семейство:

• Извеждане на дете по сигнал: само по сигнал (вкл. анонимен). Децата ни могат да бъдат взети в рамките на 24 часа без съдебна заповед (чл. 36г и чл. 36д във връзка с чл. 27(1) от Закона за закрила на детето (ДВ бр. 24 от 22.03.2019г., в сила от 01.01.2020г. (стр. 35 и стр. 36)

Родителите сме счетени за виновни. Едва след един месец ще трябва да доказваме пред съда, че сме невинни, ако можем и имаме пари за адвокати – чл. 27(2) от ЗЗДетето.

• Домът ни не е защитен. По сигнал социален работник ще може да влезе в дома ни без съдебна заповед и да състави социален доклад с огромно количество лична информация, както и да претърси дома ни (напр. какво имаме в хладилника, шкафове, дрехи, кабели и др..) – чл. 10 (1) и приложение 1 от Наредбата, изм. с постановление на МС N 0104/02/05/2019г.

• Въз основа на преценката на социален работник ще се оценява нашата родителска компетентност, ще ни се дават задължителни предписания как да си гледаме децата (чл. 11 Нар.), или ще ни се наложат “мерки за закрила„, вкл. отнемане на детето (чл. 14(3) и чл. 20(2) Нар.). Може изобщо да не се предприемат “мерки за реинтеграция“ (чл. 17 (2) Нар.), и детето да се даде за осиновяване (чл. 93 (2) и (3) СК) вкл. в чужбина.

• Няма отговорност: отговорност за фалшиви сигнали, за неправомерно отнемане на деца, за неверни доклади и прочее, няма предвидена.

• Частни фирми/НПО изземват държавни функции. Могат да ни наложат задължителни социални услуги, извършвани от частни лица “доставчици на социални услуги“, дори и чужди/чуждестранно финансирани. Тези частни лица ще избират и контролират приемните семейства, ще дават становища за пред съда дали сме годни за родители, ще ни дават задължителни предписания, ще се намесват при родителски спорове, ще получават лична информация от лекари и институции и др. За дейността си тези доставчици ще получават пари от бюджета, от такси от гражданите (каквито сами си определят) и от чуждестранните си спонсори.

• Всяко дете може да бъде счетено за „дете в риск“, поради неясно дефинирани критерии. Например на: самотен родител, многодетно семейство; при: недостатъчна жилищна площ, недостатъчно доходи, увреждания/болест в семейството, отсъствия от училище и много други, както и “други обстоятелства“ по преценка на социалния работник §1 ЗЗДЕТ., §1 ППЗДЕТ., чл.4-6 Нар. МС

• На „Телефонът на доверието: 116 111“, който се обслужва от частна неправителствена организация, с чуждестранно финансиране всеки може да подаде сигнал срещу нас, вкл. и нашето дете.

• Според Наредба 13 от 21.09.2016г. граждани и неправителствени организации могат да образоват децата в училищата и детските градини в сферата на сексуалното образован.

Автошествието, организирано от Д. Костадинова, протече интелигентно и въпреки малкия брой автомобили, постигна целта си. Два часа и половина автомобилите обикаляха по главните улици на Русе, а от тонколона, върху единия от тях Д. Костадинова призоваваше гражданите да се пробудят, а политиците да се осъзнаят.

„Отидохме до „Дунав мост“, където с краткотрайно задръстване, накарахме водачите на автомобили да се замислят за проблема. Честит рожден ден на Д. Костадинова, която днес отдаде своят празничен ден за бъдещето на всички ни! Благодарим на Детелина Радева, че дойде заедно с децата и внучката си, за помогнат да спрем безобразията“, съобщи Бойко Никифоров.

Сподели: