В Русе ще се проведе регионална среща за представяне на Концепция за регионални иновационни центрове

Време за прочитане: < 1 мин.

На 13 ноември ще се проведе регионална среща за представяне на Концепция за регионални иновационни центрове с участието на представители на работодателските и браншовите организации, бизнеса, висшите училища и научните организации, неправителствените организации, местната и регионалната власт. Бъдещите центрове трябва да бъдат реализирани в рамките на регионалните тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014-2020 (ИСИС). Те ще имат за задача да активират регионалния иновационен потенциал на бизнеса, научните среди, неправителствените организации и местните власти и засилят връзката/взаимодействието между тях.

Срещата се организира от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и Областния информационен център – Русе. На нея ще бъде обсъдена Концепцията с цел идентифициране на конкретните потребности на бизнеса и науката и с цел получаване на информация (предложения, препоръки, мнения) за параметрите на бъдещата процедура.
Такива срещи ще бъдат проведени във всичките 6 района за планиране в страната.

Сподели:

Още новини от деня