В Русе ще се проведе регионална среща за интеграцията на чужденци

На 26 ноември в Русе ще се проведе регионална работна среща, на която ще бъдат обсъдени възможностите за развитие и подобряване на координационния механизъм сред компетентните органи, в областта на интеграцията на централно, регионално и местно ниво.

Сред дискутираните теми ще бъдат както добрите практики и успешните интеграционни модели в някои от страните на ЕС като Белгия, Германия, Франция, Швеция, Малта и Португалия, така и законодателната рамка в България и действието на наредбата за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила. За целта са поканени ключови лектори от Европейския съюз и международни организации в България, като зам.-председателят на Асоциация “EUROPA” доц. д-р. Антоний Гълъбов, който е и преподавател в Нов български университет, д-р Холгер Нитш от Университета за приложни науки в Бавария, както и директорът на Европейския институт г-жа Люба Панайотова.

Инициативата се осъществява от Асоциацията на българските градове и региони в партньорство с фондация „Европейски институт“ и Министерство на вътрешните работи по проект „Подобряване на координационния механизъм за интеграция чрез добри практики и модели“. Събитието се провежда и с подкрепата на Областна администрация Русе.

Сподели: