В Русе ще се състои събитие за обмяна на опит „Ефективни подходи за подкрепа на обучението по български език при деца-билингви“

В Русе ще се състои събитие за обмяна на опит „Ефективни подходи за подкрепа на обучението по български език при деца-билингви“

Сдружение БРТИМ и екипът на проект „Равностойни и равноправни“ – Фаза 2 организират събитие за споделяне на опит на тема: „Ефективни подходи за подкрепа на обучението по български език при деца-билингви“. То ще се състои на 20 юли от 13 часа в хотел „Космополитън“.

Акценти в програмата:
• Резултатите от изпълнението на проект „Равностойни и равноправни“ – Фаза 2, финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ в периода юни 2022 – юли 2023 г.;
• Анализ на ефективността от прилагането на педагогическата игрова технология за начално овладяване на български език от деца – билингви с доминиращ майчин ромски и турски език;
• Представяне на видео-филми за опита на двете партньорски детски градини ДГ „Червената шапчица“, гр. Русе и ДГ „Роза“, с. Ново село при прилагане на педагогическата игрова технология;
• Споделяне на опит от ръководителите на ателиета, формирани по проекта.

Заявете участието си на е-мейл [email protected] или на телефон 082820660 до 17.07.2023 г.

Сподели: