Медика Кор 1

В СБАЛК „МЕДИКА КОР“ вече се извършва и „надграждане“ на кардиостимулатори до по-сложни устройства, с доказан благоприятен ефект при пациенти със сърдечна недостатъчност

В средата на миналата година в СБАЛК „Медика Кор“ беше създаден Център по кардиостимулация. До сега в него са имплантирани над 300 пейсмейкъра, включващи всички видове устройства – антибрадикардни, с ресинхронизираща функция и кардиовертер дефибрилатори. В началото на седмицата, екипът по кардиостимулация извърши няколко процедури за надграждане на имплантирани преди години устройства  с цел постигане на ресинхронизация на сърдечната функция при пациенти с прогресираща сърдечна недостатъчност.

Процедурата касае хора, които вече имат имплантиран пейсмейкър, коригиращ забавяне на сърдечния ритъм и страдат от сърдечна недостатъчност.  При това заболяване се наблюдава разширяване на сърдечните кухини и намаляване на помпената функция на сърцето. Получава се асинхронност или разминаване между контракцията на лявата и дясната камери. Това създава условия за прогресиращо натрупване на течност в белия дроб, водещо до засилване на оплакванията от задух. При пациенти със сърдечна недостатъчност, но без имплантиран пейсмейкър, за подобряване на състоянието се имплантират така наречените ресинхронизиращи устройства, а на пациентите с вече имплантирани кардиостимулатори за регулиране на сърдечната честота се прави “надграждане”. 

Надграждането на устройството става, чрез добавяне на допълнителен трети електрод към лявата сърдечна камера. С добавянето му се подменя и устройството. То вече е по-сложно и изпълнява много повече функции. Освен да подава стимули и да замества липсващия ритъм, то синхронизира работата на различните отдели на сърцето. По този начин се подобрява помпената функция  на сърцето и се постига облекчаване на симптоматиката на сърдечната недостатъчност – задух, умора, стягане в сърдечната област при физически усилия.  До миналата година се налагаше пациентите със сърдечна недостатъчност  да пътуват за лечение до София, Варна, Плевен или Пловдив.  С откриване на Центъра по кардиостимулация към СБАЛК „Медика Кор“ и разширяване на дейността му, хората с прогресираща сърдечна недостатъчност, могат да получат помощ в Русе, дори и в случаите, когато имат вече имплантирани пейсмейкъри за поддържане на ритъма. Екипът на центъра: д-р Надя Панчева, д-р Е. Мартинов, д-р Г. Стоев, д-р П. Жеков, извършиха такова “надграждане” на пейсмейкърни устройства при трима пациенти, с много добър резултат. Още в следващите дни след интервенцията пациентите са в подобрено общо състояние и дишане.

Сподели: