съдебна палата русе съд прокуратура

В сила са санкциите за управление на служебен бус с превишена скорост

В законна сила са и двата електронни фиша срещу представителя на варненска фирма, който на 17.12.2021 г. и на 22.02.2022 г. е управлявал служебния бус с превишена скорост в гр. Русе.

Автоматизирано техническо средство на два пъти е заснело „Мерцедес Спринтер“ собственост на варненска фирма и, съответно, са били издадени два електронни фиша. На 17.12.2021 г. в 14,42 ч. на бул. „България“ до бензиностанция „Еко“ бусът е бил управляван с 69 км/ч при разрешени 50 км/ч, а два месеца по-късно на изхода на гр. Русе в посока гр. Бяла – с 93 км/ч при ограничение 60 км/ч. За първото нарушение е била наложена глоба в размер на 50 лв., а за второто – 400 лв. Представителят на варненската фирма, чиято собственост е бил автомобилът, е обжалвал и двата електронни фиша и е поискал те да бъдат отменени, считайки, че използването на радар е следвало да бъде предварително оповестено.

И двата съдебни състава на Районен съд – Русе, разгледали тези дела, са потвърдили наложените санкции. Текстът от Наредбата, на който се е позовал жалбоподателят, е бил отменен през 2018 г. и е отпаднало изискването местата за контрол с мобилни и стационарни автоматизирани технически средства и системи да се оповестяват чрез средствата за масово осведомяване или на интернет страницата на МВР. В законовия 14-дневен срок от получаването на фишовете не е била представена декларация автомобилът да е бил предоставен за управление на друго лице, поради което глобите са били наложени на представителя на фирмата. Съдът е нямал възможност да измени наказанията, тъй като същите са точно определени от законодателя.  

Решенията на Районен съд – Русе са били оставени в сила от касационната инстанция като правилни и законосъобразни и жалбоподателят е бил осъден да заплати на ОД на МВР – Русе по 80 лв. на дело за юрисконсултско възнаграждение.

Чл. 182. Закон за движение по пътищата (1) Водач, който превиши разрешената максимална скорост в населено място, се наказва, както следва:

2. за превишаване от 11 до 20 km/h – с глоба 50 лв.;

4. за превишаване от 31 до 40 km/h – с глоба 400 лв.

Сподели: