В СУ „В. Левски“ с ПП – Ветово започна изпълнението на проекта проект „Заедно ще бъде интересно“

В СУ „В. Левски“ с професионални паралелки – Ветово на 22.10.2018 г. се проведе работна среща за старт на проект „Заедно ще бъде интересно“, чиято основна цел е подобряване условията за равен достъп до качествено образование и обучение на децата и учениците от уязвимите групи. Проектът ще допринесе за обхващане и задържане в образователната система на учениците от етническите малцинства чрез осигуряване на равен достъп до качествено образование и толерантна мултикултурна образователна среда

На срещата присъстваха г-н А. Райков, народен представител, възпитаник на училището, заместник-кметът И. Кадишев, гл. експерти от Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства Н. Хасанова и Л. Каменов, Н. Стойчева – представител на фирма „Каолин“ ЕАД, партньор на училището в дуалното обучение. Пред тях и представителите другите институции от община Ветово, които работят за интеграцията на децата от уязвими групи, родители и ученици бяха представени проектът и екипът, който ще го реализира. А. Райков изрази своята подкрепа за проекта, като подчерта, че чрез него училището ще стане по-привлекателно място за учениците.

Във втората част на кръгла маса бяха дискутирани проблемите на интеграцията на учениците.
Присъстващите се запознаха с мерките, които училищният екип предприема за намаляване на неуважителните отсъствия и отпадането от училище. В изказванията си директорите на Д СП и ЦОП „Смело сърце“, образователните медиатори, родителите, педагогическите специалисти се обединиха около това, че само с общи усилия могат да бъдат постигнати удовлетворителни резултати. Нужно е да се търси съдействието на наши възпитаници, които с примера си да увлекат учениците за завършване на средно образование.

Придобило заслужено през 135- годишната си история етикета на училище с етническа толерантност, средното училище във Ветово не иска да е сред училищата с неуважителни отсъствия, и то не заради имидж и конкурентоспособност, а заради бъдещето на Ветово.

Сподели:

Още новини от деня