В СУ „Й. Йовков“ бе проведен курс с преподаватели от РУ „Ангел Кънчев“ – Русе

Съвместните дейности между СУ „Йордан Йовков“ и РУ „Ангел Кънчев“ продължават. На 13.05.2021 г в СУ „Йордан Йовков“ се проведе обучение от катедра „Телекомуникации“ от факултет „Електротехника, електроника и автоматика“ на Русенския университет. Проф. дн инж. Михаил Илиев, проф. Нина Бенчева, гл. ас. д-р Дияна Кинанева и докторантът Георги Георгиев представиха готови приложения, разработени от тяхната катедра в областта на изкуствения интелект. Част от тях бяха разпознаване на реални обекти, засичане на задимени области с цел предотвратяване на горски пожари, изпълнение на команди и др. с демонстрация на дрон. През следващата учебна година предстоят надграждащи срещи и обучения между университетските преподаватели и ученици на СУ „Йордан Йовков“.

Сподели: