В Университетска болница "Канев" проведе общоболничен колегиум на тема „Тромботичният процес и неговите усложнения. Тромботичен риск. Антикоагулантна терапия и профилактика.“

В Университетска болница „Канев“ проведе общоболничен колегиум на тема „Тромботичният процес и неговите усложнения. Тромботичен риск. Антикоагулантна терапия и профилактика.“

Отдел „Учебна и научна дейност“ на Университетска болница „Канев“ проведе общоболничен колегиум на тема „Тромботичният процес и неговите усложнения. Тромботичен риск. Антикоагулантна терапия и профилактика.“ Модератор беше д-р Лидия Стефанова, началник на Отделение Анестезиология и интензивно лечение, а лектор началникът на Отделение Кардиология д-р Пенка Каменова. Лекцията е част от програмата за продължаващо медицинско обучение, медицина, базирана на доказателствата, практикувана в УМБАЛ „Канев“.

Сподели: