В ход е най-голямото разширение на завода на русенското локомотивостроително и локомотиворемонтно дружество "Експрес Сервиз" досега

В ход е най-голямото разширение на завода на русенското локомотивостроително и локомотиворемонтно дружество „Експрес Сервиз“ досега

В ход е най-голямото разширение на завода на русенското локомотивостроително и локомотиворемонтно дружество „Експрес Сервиз“ досега. Строи се продължението на колоосен цех, като новата РЗП ще бъде около 4000 м2. В цеха ще има 3 коловоза, удобни ремонтни канали, естествено осветление. В сградата ще се извършват по – сериозните и тежки ремонти на дизелови и електрически локомотиви. Сградата ще има достатъчна дължина и за ремонт на мотрисни влакове.

Сподели: