гробище чародейка русе

В ход се процедури по присъединяване на нови имоти към двата русенски гробищни парка

Погребаните в двата гробищни парка на Русе – „Чародейка“ и „Басарбово“, през 2020 година е 2000 души, като в тази цифра са включени и тленните останки на кремираните. Те се се управляват от ОП „Обреден дом – Русе“. Погребенията, организирани от предприятието, са 328. Останалите са извършени от различните траурни агенции.

През 2020 г., както и в последните десетина години (от 2010 г. насам) промяна в цените на услугите, предлагани от ОП „Обреден дом – Русе“, както за радостни, така и за тъжни ритуали, не е правена. Такава актуализация предстои през 2021 г. Това сподели за RuseInfo днес директорът на ОП „Обреден дом“ – Русе Антоанета Русева.

През 2021 г. се предвижда изграждането на нова колумбарийна стена на територията на Гробищен парк „Басарбово“. В ход са процедури за присъединяване на нови поземлени имоти към двата гробищни парка, които обаче ще решат частично проблема с недостатъчния брой гробни места. За съжаление, това са последните възможности за разширяване. Урновите стени и бетоновите камери остават единствената алтернатива.

Работи се по подобряване на вида на гробищните паркове, като за целта е необходимо преди всичко подсигуряването на необходимата техника, включително възстановяването на наличната такава. Водени са разговори за обновяване инфраструктурата и облекчаване на административното обслужване на гражданите, коментира пред RuseInfo Антоанета Русева.

За да се удовлетвори желанието на гражданите близките им да бъдат погребани в избрани от тях гробни места, се предлага нова услуга „Предоставяне на неонаследено гробно място“, която ще се прилага при спазване на Наредба 13 за организация и управление на гробищните паркове на територията на Община Русе, ако преди това промяната бъде приета от Общинския съвет, посочи за RuseInfo г-жа Русева.

Изказвам благодарност на колегите от ОП “Спортни имоти“ , ОП „Комунални дейности“ и ОП „Паркстрой“, които винаги, когато е необходимо, оказват съдействие. Благодаря и на целия кметски екип и всички онези, които правят възможно облекчаването на нелеката задача да се приведат в подходящ вид гробищните паркове, както и подобряването и улесняването работата на всички, заети с погребална дейност в тежките условия на Covid, подчерта пред RuseInfo г-жа Русева в заключение.

Сподели: