В Ценово вече имат готовност за кампанията по преброяване

В Ценово вече имат готовност за кампанията по преброяване

С провеждане на първото заседание на временната общинска преброителна комисия в Ценово започна активната подготовка за кампанията по предстоящото преброяване.

Със заповед на ръководителя на Националния статистически институт за председател на комисията е назначена Мария Найденова – секретар на общинската администрация, а за секретар – Цветелина Цолова – главен експерт в ТСБ–Север. На срещата присъства и Диана Самхарадзе – директор на ТСБ-Север. Заедно с членовете на временната комисия беше обсъден планът за организацията на дейността и предварителния обход.

По време на разискванията стана ясно, че същинското преброяване ще започне да се  провежда от началото на 2021 година. От 22 до 31 януари е предвидено да бъде времето за електронното преброяване. В периода от 1 до 15 февруари преброители ще попълват данни на хартиен носител. Предварително регистратори ще направят обход в населените места за събиране на географски координати.

„Целта на предстоящото преброяване е да бъде по-пълно като се обхванат колкото с възможно повече домакинства, а данните да бъдат коректни“, сподели г-жа Самхарадзе. До средата на март следващата година материалите от контролните изследвания трябва да са готови и се изпратят в НСИ.

Сподели: