В ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе се проведе обучение по дигитално рисуване

В ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе се проведе обучение по дигитално рисуване

През седмицата 13-17.06. 2022 г. в ЦПЛР-ЦУТНТ-Русе се проведе обучение по дигитално рисуване.

Курсът се проведе с група ученици, завършващи 2-ри и 3-ти клас и ръководител Красимира Балушева.

Учениците бяха въведени в дигиталното изкуство, заимстващо основните стилове и принципи на традиционното рисуване. Обучението имаше за цел да подобри визуалната култура на децата, чрез използването на съвременни софтуерни продукти.

Учениците работиха по проект „Морско дъно“, като сътворените индивидуални рисунки, бяха сглобени в няколко общи композиции.

Сподели: