Георги Игнатов

В част от кв. Средна кула няма ел. енергия, в десет къщи от Басарбово, в половината от Ново село, в част от Червена вода, в с. о. Образцов чифлик, в някои къщи на Просена

В част от кв. Средна кула няма ел. енергия, в десет къщи от Басарбово, в половината от Ново село, в част от Червена вода, в с. о. Образцов чифлик, в някои къщи на Просена. Снощи е отстранен проблемът от екип в Николово.

Поетапно се почистват улиците в централната градска част и се насочва техника и към кварталите. Осоляват се улици и тротоари, за да се осигурят нормални условия за транспорт и живот, съобщи днес Георги Игнатов, директор на дирекция „Обществен ред и сигурност“ в Община Русе.

3 екипа на ОП „Паркстрой“, 3 екипа на „Вектор“, 2 екипа на ДЛС „Дунав“ е 1 екип на отдел „Управление при кризи“ обикалят града, като режат падналите клони или дървета, за да бъдат прибрани впоследствие. Русенци могат да подават сигнали на тел. 112, като се разпределят към Община Русе, а на следващата сутрин – и към съответните екипи.

Вчера се проведе оперативка при зам. – кмета по комунални дейности Димитър Недев във връзка със сметосъбирането и сметоизвозването в града и региона. Извикан е управителят на дружеството, с което има сключен договор Община Русе. Коментирани са трудностите по системно извозване на контейнерите.

Паркиралите автомобили отново създават проблеми за техниката по снегопочистване. Налага се с помощта на полицията да се издирват собствениците на паркиралите МПС от двете страни на дадена улица, като по телефона се уведомяват да преместят съответните МПС, за да не им бъдат нанесени щети.

Сподели: