В Щръклево показаха изложба, посветена на културното богатство и традициите на страните от Европа

В Щръклево показаха изложба, посветена на културното богатство и традициите на страните от Европа

На 08.11.2018 г. в с. Щръклево беше представена изложба, посветена на културното богатство и традициите на страните от Европа.

Жителите на Щръклево се запознаха с екслибриси, свързани предимно с европейската култура и европейското единство, а техните автори бяха както от страни членки на ЕС, така и от държави, които към момента не са се присъединили към пространството за свободно движение. Сред представените държави бяха Полша, Германия, Италия, Испания, България, Словения, Македония, Сърбия, Беларус и още много други.

Целта на експозицията беше хора от всякаква възраст да се докоснат до европейското културно многообразие.

Съществена част от мероприятието беше и провеждането на дискусия с местното население относно бъдещето на Европейския съюз. Сред основните въпроси, които се обсъдиха бяха перспективите за развитието на ЕС, политиките, свързани с териториалното сближаване, а също и приноса на страната ни по време на председателството на Съвета на ЕС през тази година.

Не на последно място беше представена и възможността за стартиране или включване в европейската гражданска инициатива, която дава възможност на хората от ЕС да оформят облика на Европа, като призоват Европейската комисия да представи законодателно предложение. Това може да се случи, ако дадена инициатива събере 1 милион подписа.

За жителите на Щръклево особен интерес представляваха и историческите предпоставки около създаването на Европейския съюз, както и цялата хронологическа последователност на събитията до изграждането на неговия съвременен облик.

Събитието, което беше под надслов „Европейската култура представена чрез ex libris“, се проведе в сградата на Народно читалище „Възраждане 1906“.

Инициативата е част от предвидените събития за популяризиране на Европейското културно наследство по Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз през 2018 г.

Изложбата се организира от Областна администрация Русе с подкрепата на Регионална библиотека „Любен Каравелов“ и Община Иваново.

Сподели: