В Юридическия факултет на Русенския университет бе прието ново оборудване

В Юридическия факултет на Русенския университет бе прието ново оборудване

Днес в Юридическия факултет /ЮФ/ при Русенския университет „Ангел Кънчев“ беше прието оборудването, закупено по научноизследователския проект на катедра „Наказателноправни науки и сигурност“ на ЮФ от 2020 година. Оборудването е предвидено да подпомогне обучителния процес по Криминалистика и Съдебни експертизи на студенти от специалностите „Право“, „Противодействие на престъпността и опазване на обществения ред“ и „Правен режим на защитата на националната сигурност“. Същото представлява съвременна криминалистическа техника, предвидена за търсене, откриване и обработване на следи, открити на местопроизшествие.

С полученото оборудване беше обогатена криминалистическата лаборатория на Юридическия факултет, посредством която по атрактивен и практически начин обучаемите получават знания в областта на наказателноправните науки и сигурността.

Сподели: